Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 1. spitalizare continuă

Documente necesare pentru internare:

 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 2. Dovada calitatii de asigurat :
  • Angajati – Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate
  • Pensionari – Cuponul de pensie din ultima luna (original si xerocopie)
  • Someri – Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj
  • Persoane fara venit – Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale, dovada de coasigurat sau adeverinta de la Primaria de care apartine, in cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
  • Copii sub 18 ani – xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate
  • Elevi si studenti cu varsta cuprinsa intre 18-26 de ani – Adeverinta emisa de unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.
 3. Buletinul sau cartea de identitate (original si xerocopie)
 4. Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)

Documente care se elibereaza pacientului :

 • Biletul de externare
 • Bilet trimitere, in cazul in care pacientul externat trebuie monitorizat
 • Reteta compensata / gratuita dupa caz
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu
 • Concediul medical (la cerere)

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei
 • Buletinul sau cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;
 • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni

 

Conditii de internare si externare

Sari la conținut