SC CARDIO MED S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, str. 22 Decembrie 1989, nr. 76, județul Mureș, România derulează, începând cu data de 01.09.2016, proiectul cu număr ID P_37_677, intitulat „Creșterea capacității de cercetare în domeniul imagisticii plăcii coronariene vulnerabile, bazată pe tehnologii avansate de nanoparticule, imagistică de fuziune și simulări computaționale”, în baza contractului de finanţare nr. 26/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul se implementează în Municipiul Târgu Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 76-78, județul Mureș, România, pe o durată de 48 luni.

Directorul de proiect (cercetătorul străin atras) este D-l. Prof. Dr. MAUROVICH – HORVÁT Pál.

Valoarea totală a proiectului este de 10.186.648,73 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 lei (din care 7.276.617 lei din FEDR și 1.340.883 lei din Bugetul Național).

Obiectivul proiectului: crearea și consolidarea unui nucleu de înaltă competență științifică în domeniul cercetării avansate a bolilor aterotrombotice, prin formarea și perfecționarea, în cadrul Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL, a unei echipe de cercetători avansați care vor deveni experți în cercetarea bolilor aterotrombotice.

Rezultatele prevăzute ale proiectului:

  • 2 noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin;
  • Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile 1.569.148,73 lei;
  • 1 Cerere de brevet rezultat din proiect – publicată în BOPI (sau în revisteechivalente din alte țări)
  • 20 articole – publicații științifice rezultate din proiect;
  • 10 articole – Co-publicații științifice public-private;
  • 2 propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Persoana de contact Prof. Dr. Benedek Imre Sandor,
tel. 0265217333, poștă electronică contact@cardiomedtgm.ro

 

Sari la conținut