SC CARDIO MED S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, str. 22 Decembrie 1989, nr. 76, județul Mureș, România derulează, începând cu data de 05.09.2016, proiectul cu număr ID P_34_465, intitulat „Platformă imagistică multimodală RMN/CT de înaltă performanţă, destinată aplicării medicinii computaționale, nanoparticulelor și imagisticii hibride în cercetarea bolilor aterotrombotice”, în baza contractului de finanţare nr. 43/05.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul se implementează în Municipiul Târgu Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 76- 78, județul Mureș, România, pe o durată de 8 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 7.894.404,61 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.069.642,76 lei (din care 4.309.196,35 lei din FEDR și 760.446,41 lei din Bugetul Național).

Obiectivul proiectului: creșterea capacității de cercetare a Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL prin realizarea unei platforme imagistice multimodale CT/RMN de înaltă performanţă destinată cercetării avansate a bolilor aterotrombotice.

Rezultatele prevăzute ale proiectului:

  • 8 cercetători care lucrează în departamentele cu facilități îmbunătățite (locuri de munca noi și menținute) – echivalent norma întreagă;
  • 3 noi cercetători care lucrează în entitatea sprijinită (locuri de muncă nou create) – echivalent normă întreagă;
  • 1 laborator CD modernizată ca urmare a proiectului (număr);
  • 2 echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziționată pe proiect;
  • 2 echipamente CD în total achiziționată pe proiect;
  • Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile 2.824.761,85 lei.

 

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:
Persoana de contact Prof. Dr. Benedek Imre Sandor, Director proiect tel. 0265217333, poștă electronică contact@cardiomedtgm.ro

Sari la conținut